Νέα από Κεντρική Βιβλιοθήκη Βόλου http://srv-vivl-volou.mag.sch.g/cgi-bin/koha/opac-main.pl Ωράριο Λειτουργίας Βιβλιοθηκών <address style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 13px;">&Kappa;&epsilon;&nu;&tau;&rho;&iota;&kappa;ή &Beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&theta;ή&kappa;&eta;</strong><span style="font-size: 13px;">.&nbsp;</span><em style="font-size: 1em;">(&Kappa;έ&nu;&tau;&rho;&omicron; &Iota;&sigma;&tau;&omicron;&rho;ί&alpha;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &Tau;&epsilon;&kappa;&mu;&eta;&rho;ί&omega;&sigma;&eta;&sigmaf;, &Kappa;&tau;ί&rho;&iota;&omicron; &Sigma;&pi;ί&rho;&epsilon;&rho;, &Mu;&iota;&kappa;&rho;&alpha;&sigma;&iota;&alpha;&tau;ώ&nu; 81, &Beta;ό&lambda;&omicron;&sigmaf;).</em></address> <table border="1" align="center"><caption>&nbsp;</caption> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><strong>&Delta;&epsilon;&upsilon;&tau;έ&rho;&alpha;</strong></td> <td><strong>&Tau;&rho;ί&tau;&eta;</strong></td> <td><strong>&Tau;&epsilon;&tau;ά&rho;&tau;&eta;</strong></td> <td><strong>&Pi;έ&mu;&pi;&tau;&eta;</strong></td> <td><strong>&Pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;ή</strong></td> </tr> <tr> <td><em>&Pi;&rho;&omega;ϊ</em></td> <td><em><strong>8:00 - 15:15</strong></em></td> <td><em><strong>8:00 - 15:15</strong></em></td> <td><em><strong>8:00 - 16:30</strong></em></td> <td><em><strong>8:00 - 15:15</strong></em></td> <td><em><strong>8:00 - 15:15</strong></em></td> </tr> <tr> <td><em>&Alpha;&pi;ό&gamma;&epsilon;&upsilon;&mu;&alpha;</em></td> <td>&nbsp;</td> <td><em><strong>17:00 - 20:00</strong></em></td> <td>&nbsp;</td> <td><em><strong>17:00 - 20:00</strong></em></td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <hr style="width: 550px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #CCCCCC; color: #ffffff;" noshade="noshade" width="550" /><address><strong>&Beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&theta;ή&kappa;&eta; &Nu;έ&alpha;&sigmaf; &Iota;&omega;&nu;ί&alpha;&sigmaf;</strong>.&nbsp;<em>( &Mu;&epsilon;&tau;&alpha;&xi;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;&epsilon;ί&omicron;, &Alpha;&nu;&alpha;&pi;&alpha;ύ&sigma;&epsilon;&omega;&sigmaf; & &Kappa;&alpha;&rho;&alpha;&mu;&pi;&alpha;&tau;&zeta;ά&kappa;&eta;, &Nu;έ&alpha; &Iota;&omega;&nu;ί&alpha;).&nbsp;</em></address><address><em></em><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &Delta;&epsilon;&upsilon;&tau;έ&rho;&alpha;, &Tau;&epsilon;&tau;ά&rho;&tau;&eta;, &Pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;ή:</strong> 08:00 - 15:15.&nbsp;</address><hr style="width: 550px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #CCCCCC; color: #ffffff;" noshade="noshade" width="550" /><address><strong>&Beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&theta;ή&kappa;&eta; &Nu;έ&alpha;&sigmaf; &Alpha;&gamma;&chi;&iota;ά&lambda;&omicron;&upsilon;</strong>.&nbsp;<em>( &Alpha;&gamma;ί&omicron;&upsilon; &Gamma;&epsilon;&omega;&rho;&gamma;ί&omicron;&upsilon;, &pi;&alpha;&rho;&alpha;&lambda;ί&alpha;, &Nu;έ&alpha; &Alpha;&gamma;&chi;ί&alpha;&lambda;&omicron;&sigmaf;).&nbsp;</em></address><address><em></em><span style="font-style: normal;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong style="font-style: italic;">&Tau;&rho;ί&tau;&eta;, &Pi;έ&mu;&pi;&tau;&eta;:</strong><span style="font-style: italic;">&nbsp;08:00 - 15:15</span>&nbsp;&nbsp;</span></address> http://srv-vivl-volou.mag.sch.g/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem2 Νέος δημόσιος κατάλογος της βιβλιοθήκης <p>&Alpha;&pi;ό &tau;&eta;&nu; 1&eta; &Mu;&alpha;&rho;&tau;ί&omicron;&upsilon; 2016 &xi;&epsilon;&kappa;ί&nu;&eta;&sigma;&epsilon; &eta; &pi;&iota;&lambda;&omicron;&tau;&iota;&kappa;ή &lambda;&epsilon;&iota;&tau;&omicron;&upsilon;&rho;&gamma;ί&alpha; &tau;&omicron;&upsilon; &delta;&eta;&mu;ό&sigma;&iota;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&lambda;ό&gamma;&omicron;&upsilon; (OPAC) &tau;&eta;&sigmaf; <strong>&Kappa;&epsilon;&nu;&tau;&rho;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &Beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&theta;ή&kappa;&eta;&sigmaf; &Beta;ό&lambda;&omicron;&upsilon;</strong>&nbsp;&pi;&omicron;&upsilon;&nbsp;&beta;&alpha;&sigma;ί&zeta;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&omicron; &lambda;&omicron;&gamma;&iota;&sigma;&mu;&iota;&kappa;ό &alpha;&nu;&omicron;&iota;&chi;&tau;&omicron;ύ &kappa;ώ&delta;&iota;&kappa;&alpha; <a href="https://koha-community.org/">KOHA-ILS</a>. &Omicron;&iota; &alpha;&upsilon;&xi;&eta;&mu;έ&nu;&epsilon;&sigmaf; &alpha;&pi;&alpha;&iota;&tau;ή&sigma;&epsilon;&iota;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf; &nu;έ&alpha;&sigmaf; &omicron;&rho;&gamma;&alpha;&nu;&omega;&tau;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &delta;&omicron;&mu;ή&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&theta;&eta;&kappa;ώ&nu; &tau;&omicron;&upsilon; &Tau;&mu;ή&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; &Beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&theta;&eta;&kappa;ώ&nu;, &Alpha;&rho;&chi;&epsilon;ί&omega;&nu; &kappa;&alpha;&iota; &Tau;&epsilon;&kappa;&mu;&eta;&rho;ί&omega;&sigma;&eta;&sigmaf; &tau;&eta;&sigmaf;&nbsp;<strong><a href="http://doepap.gr/egkatastasi/diefthinsi-archion-mousion-ke-vivliothikon/" target="_blank">&Delta;&iota;&epsilon;ύ&theta;&upsilon;&nu;&sigma;&eta;&sigmaf; &Alpha;&rho;&chi;&epsilon;ί&omega;&nu;, &Mu;&omicron;&upsilon;&sigma;&epsilon;ί&omega;&nu;, &Beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&theta;&eta;&kappa;ώ&nu;</a></strong>&nbsp;&omicron;&delta;ή&gamma;&eta;&sigma;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu; &alpha;&nu;ά&gamma;&kappa;&eta; &upsilon;&iota;&omicron;&theta;έ&tau;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &epsilon;&nu;ό&sigmaf; &epsilon;&upsilon;έ&lambda;&iota;&kappa;&tau;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;ύ&gamma;&chi;&rho;&omicron;&nu;&omicron;&upsilon; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&lambda;&epsilon;ί&omicron;&upsilon; &epsilon;&pi;&epsilon;&xi;&epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&sigma;ί&alpha;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&rho;&omicron;&beta;&omicron;&lambda;ή&sigmaf; &tau;&omega;&nu; &sigma;&upsilon;&lambda;&lambda;&omicron;&gamma;ώ&nu; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;.</p> <p>&Sigma;&tau;&omicron;&nu; &kappa;&alpha;&tau;ά&lambda;&omicron;&gamma;&omicron; &pi;&epsilon;&rho;&iota;&lambda;&alpha;&mu;&beta;ά&nu;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &epsilon;&pi;ί&sigma;&eta;&sigmaf; &omicron;&iota; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&gamma;&epsilon;&gamma;&rho;&alpha;&mu;έ&nu;&epsilon;&sigmaf; &sigma;&upsilon;&lambda;&lambda;&omicron;&gamma;έ&sigmaf; &beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&theta;&eta;&kappa;ώ&nu; &pi;&omicron;&upsilon; &alpha;&nu;ή&kappa;&omicron;&upsilon;&nu; &sigma;&epsilon; &Omicron;&rho;&gamma;&alpha;&nu;&iota;&sigma;&mu;&omicron;ύ&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &upsilon;&pi;&eta;&rho;&epsilon;&sigma;ί&epsilon;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon; &Delta;ή&mu;&omicron;&upsilon; &Beta;ό&lambda;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; &omicron;&pi;&omicron;ί&epsilon;&sigmaf; &omicron;&iota; &epsilon;&nu;&delta;&iota;&alpha;&phi;&epsilon;&rho;ό&mu;&epsilon;&nu;&omicron;&iota; &theta;&alpha; &pi;&rho;έ&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &alpha;&pi;&epsilon;&upsilon;&theta;ύ&nu;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &pi;&rho;ό&sigma;&beta;&alpha;&sigma;&eta; &sigma;&tau;&omicron; &upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ό &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;.</p> <p>&Eta; &alpha;&nu;ά&pi;&tau;&upsilon;&xi;&eta; &kappa;&alpha;&iota; &sigma;&upsilon;&nu;&tau;ή&rho;&eta;&sigma;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &nu;έ&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&lambda;ό&gamma;&omicron;&upsilon; &pi;&rho;&alpha;&gamma;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;ή&theta;&eta;&kappa;&epsilon; &alpha;&pi;ό &tau;&omicron; &Tau;&mu;ή&mu;&alpha; &Beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&theta;ή&kappa;&omega;&nu;, &Alpha;&rho;&chi;&epsilon;ί&omega;&nu; &kappa;&alpha;&iota; &Tau;&epsilon;&kappa;&mu;&eta;&rho;ί&omega;&sigma;&eta;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &pi;&lambda;&alpha;ί&sigma;&iota;&omicron; &alpha;&nu;ά&pi;&tau;&upsilon;&xi;&eta;&sigmaf; &sigma;ύ&gamma;&chi;&rho;&omicron;&nu;ώ&nu; &epsilon;&rho;&gamma;&alpha;&lambda;&epsilon;ί&omega;&nu; &tau;&epsilon;&kappa;&mu;&eta;&rho;ί&omega;&sigma;&eta;&sigmaf;, &omicron;&rho;&gamma;ά&nu;&omega;&sigma;&eta;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &pi;&rho;ό&sigma;&beta;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &upsilon;&lambda;&iota;&kappa;ό &pi;&omicron;&upsilon; &sigma;&upsilon;&gamma;&kappa;&epsilon;&nu;&tau;&rho;ώ&nu;&epsilon;&iota;.</p> <p>&Kappa;&alpha;&tau;ά&lambda;&omicron;&gamma;&omicron;&sigmaf; <a href="http://81.186.130.245/cgi-bin/koha/opac-search.pl">&Kappa;&epsilon;&nu;&tau;&rho;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &Beta;&iota;&beta;&lambda;&iota;&omicron;&theta;ή&kappa;&eta;&sigmaf;</a>, &Psi;&eta;&phi;&iota;&alpha;&kappa;ή &Sigma;&upsilon;&lambda;&lambda;&omicron;&gamma;ή <a title="DIKIpedia" href="http://81.186.130.244/" target="_blank">DIKIpedia</a> &kappa;&alpha;&iota; "<a href="http://81.186.130.244/sites/all/atom21/index.php">&Alpha;&rho;&chi;&epsilon;&iota;&alpha;&kappa;έ&sigmaf; &Sigma;&upsilon;&lambda;&lambda;&omicron;&gamma;έ&sigmaf; &Delta;ή&mu;&omicron;&upsilon; &Beta;ό&lambda;&omicron;&upsilon;</a></p> http://srv-vivl-volou.mag.sch.g/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem1